Instituto Cervantes
Instituto Cervantes de Београд
Actividades culturales
Београд
српски    Español   

Datum

Del 15/01/2009 al 07/02/2009

Lugar

Galería Progres (Belgrado)
Zmaj Jovina
11 000 Belgrado
(SERBIA)

Magija Huana Miroa: crtezi i grafike

Izložba

%2520%2520Posle%2520izvanrednog%2520uspeha%2520koji%2520je%2520ostvarila%2520u%2520Gradskom%2520muzeju%2520Sombor%252C%2520gde%2520je%2520organizovana%2520povodom%2520125%2520godina%2520od%2520njegovog%2520osnivanja%252C%2520Institut%2520Servantes%2520u%2520saradnji%2520sa%2520ambasadom%25A0%2520%AC0160panije%252C%2520predstavlja%2520spektakularnu%2520izlo%AC017Ebu%2520Magija%2520Huana%2520Miroa%253A%2520crte%AC017Ei%2520i%2520grafike%252C%2520koja%2520%AC0107e%2520biti%2520postavljena%2520u%2520galeriji%2520Progres%2520u%2520Beogradu.%2520%25A0%2520%253CEM%253E...%2520Isto%2520kao%2520i%2520na%2520svojim%2520platnima%252C%2520Huan%2520Miro%2520je%2520slobodno%2520izra%AC017Eavao%2520svoje%2520ideje%2520u%2520kojima%2520se%2520stapaju%2520pitomost%2520i%2520nasilje%252C%2520jasno%AC0107a%2520i%2520tama%252C%2520radost%252C%2520neuobi%AC010Dajene%2520pojave...%2520Poput%2520pesnika%2520koji%2520na%2520papiru%2520prikazuje%2520svoja%2520ose%AC0107anja%252C%2520Miro%2520radi%2520isto.%2520Umetnik%2520bi%2520rekao%253A%2520%25BBSlikarstvo%2520i%2520poezija%2520spajaju%2520se%2520poput%2520vo%AC0111enja%2520ljubavi%253B%2520to%2520je%2520razmena%2520krvi%252C%2520potpuno%2520predavanje%252C%2520bez%2520ikakve%2520mudrosti%252C%2520bez%2520ikakve%2520za%AC0161tite%25AB.%2520Mo%AC017Eda%2520je%2520upravo%2520ova%2520fuzija%2520slikarstva%2520i%2520poezije%2520ono%2520zbog%2520%AC010Dega%2520se%2520Miro%2520smatra%2520najboljim%2520ilustratorom%2520pesni%AC010Dkog%2520dela%2520Tristana%2520Zare.%2520No%AC0107%252C%2520muzika%252C%2520zvezde...%2520zauzimaju%2520glavno%2520mesto%2520u%2520njegovom%2520stvarala%AC0161tvu%252C%2520njegova%2520poezija%2520udaljava%2520se%2520od%2520stvarnosti%2520iako%2520uvek%2520%AC010Dini%2520njen%2520deo%2520i%2520pretvara%2520se%2520u%2520jednu%2520eteri%AC010Dnu%2520poeziju...%253C/EM%253EMarisa%2520Oropesa%252C%2520kustos%2520izlo%AC017Ebe

Tehnicke karakteristike

Delo: 35 dibujos y 28 grabados
Autor/i: Joan Miró
Hronologija: 1964-1983
Técnica: Gouache, litografía, tinta china, lápiz conté
Tamaño: entre 20,04x29 y 92 x 58¿3cm
Procedencia: Colección privada

Entidades Organizadoras

Instituto Cervantes (Belgrado)


Institucije saradnici

Embajada de España (Belgrado)


Galería Progres (Beograd) / Galerija Progres (Belgrado)Instituto Cervantes

C/ Knez Mihailova / Cika Ljubina, 19
C.P. 11.000 Belgrado
Serbia
Tlf: +381 11 30 34 182
Fax: +381 11 30 34 197
cenbel@cervantes.es

Instituto Cervantes